ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก NaturedharmA ประทีป วัฒนสิทธิ์
  ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญท่าน สมัครเป็นสมาชิก แสดงความคิดเห็น ได้ที่ เว็บบอร์ด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/06/2013
ปรับปรุง 22/10/2014
สถิติผู้เข้าชม 207930
Page Views 232294
ข้อคิดเพื่อธรรมชาติธรรม
ข้อคิดเพื่อสังคม
มห้ศจรรย์ธรรมชาติ
ข้อคิดการศึกษาไทย
ธรรมะจากท่านพระพุทธทาส
ลายเส้นเพื่อสังคม 2
ลำนำเพลง
รักเมืองไทย..ใช่บ้านเกิด
ธรรมชาติ-พุทธศาสนา
ธรรมชาติ-พุทธศาสนา
 
 

ธรรมชาติธรรม คือพุทธศาสน์

1

ไหว้ศาสนา

        พระพุทธศาสน์ลึกซึ้ง          ศาสตร์ศิลป์
เลิศแก่นศาสน์ประทิน                 เที่ยงแท้
เนานานบ่ราคิน“                        เคียงวิทย์     ศาตร์นา
ธรรมทิพย์อิ่มโลกแล้                   ลึกซึ้งธรรมสมัย

       ดิรัจฉานจิตแผ้ว                  ผองทาน    ธรรมนา
ซึมทราบส่งวิญญาณ                   ยิ่งล้น
บรรลุแห่งนิพพาน                      เพียงแผ่ว    ธรรมเอย
อมนุษย์หลุดพ้น                        พิษร้ายกิเลสมาร

       ทุกสถานทั่วท้อง                ถิ่นไกล
หากทิพย์พระธรรมวินัย                แนบสร้าง
อวลอบอุ่นรัตน์ตรัย                     ตรึงแน่น
บุญแผ่ไพศาลกว้าง                    กว่าล้นคุณธรรม

      พุทธศาสนิกจุ่งได้                ดำรง     พุทธแฮ
คุณค่าศาสน์ควรคง                     คู่ฟ้า
ขอพระอริยสงฆ์                         สืบทอด   สัจจ์เอย
เผยแผ่ธรรมทั่วหล้า                    หลุดพ้นนิพพาน 

      เดชะพระพุทธศาสน์แผ่ถั้ว       ถึงโล-     กาเอย
ชนทั่วพึ่งร่มโพธิ์                        พุทธพร้อม
โลกจักร่มเย็นโข                        ขจัด      อธรรมนา
คุณธรรมแห่ห้อม                        แห่งห้วงปฐพี

      พุทธศาสน์จักช่วยค้ำ             จุนโลก
ลบอธรรมดับโศก                        สิ่งเศร้า
บุญฤทธิ์พระปาติโมกข์                 มนุษย์ทั่ว    นบเอย
โลกสงบเฉกพรหมเจ้า                 จบทั้งโลกา

         2     

ช่วยผดุงพุทธศาสน์

ว้ดอารามสยามนี้มีทั่วถิ่น
ด้วยแดนดินพุทธศาสน์ประเทืองเรื่องรุ่ง
วัดใหญ่น้อยคอยเงินบุญหนุนปรับปรุง

ต่างวัดมุ่งวัตถุธรรมอยู่ร่ำไป

หน้าที่สงฆ์ตรงตรงปลงลดละ
แผ่ธรรมะที่เห็นเป็นเหลวไหล
ลืมหน้าที่สงฆ์องค์เจ้าน่าเศร้าใจ
เห็นคลั่งไคล้สร้างวัตถุธรรมแสนสำราญ

วัดยังมุ่งรุ่งเรืองเรื่องวัตถุ
ยากบรรลุแก่นธรรมยื่นนำขาน
ปิดประตูธรรมเปิดประตูวัตถุทาน
ก็ป่วยการสถานธรรมน่าช้ำใจ

คิดอวดโบสถ์อาคารเป็นงานหลัก
มิแจ้งประจักษ์ศีลทานนั้นไฉน
แสงพระธรรมหรี่จางอย่างรำไร
โอ้เมืองไทยดับพุทธศาสน์อนาถครัน

พระพุทธทาสแบบอย่างในทางสงฆ์
ยึดดำรงหลักศาสนาพุทธสุดสร้างสรรค์
เผยแผ่ศาสน์วาดประเด็นมิเว้นวัน
จรรยาบรรณสงฆ์เปี่ยมล้นจนโลกลือ

คนไทยแท้แลไม่ซึ้งถึงคุณค่า
มินำพาแบบอย่างทางยึดถือ
แสนโง่เง่าเต่าวัวตัวกระบือ
มันเสียชื่อเมืองพุทธสุดแค้นเคือง

วัดสวนโมกขลารามนามเกียรติก้อง
หอห้องมโหสพวิญญาณอันลือเลื่อง
สื่อสอนจิตสอนธรรมะอันประเทือง
มายมายเรื่องหนุนธรรมนำสอนใจ

โบสถ์มิมีมีวิสุงคามสีมา
บรรพชาผนวชสวดญัตติ์ได้
คิดเอาอย่างบ้างพระจะเป็นไร
พระสงฆ์ไทยไม่ปรับวิถีจะดีฤๅ

ถือเอายศเอาชั้นหลงวรรณะ
กิเลสพระจะไม่งอกออกเชียวหรือ
ข่าวคาวชั่วในรั้ววัดเคยระบือ
นี่ก็คือข้อเท็จจริงสิ่งเห็นกัน

หน่วยงานใดภารกิจรับผิดชอบ
ขอตีกรอบยุทธศาสตร์พุทธศาสนา
ให้เมืองพุทธชี้ชัดพุทธปรัชญา
พัฒนาเป็นเมืองพุทธสุดดีเอย

3

พระพุทธทาสคือพระแท้

      พระพุทธทาสพระแท้                  ถึงธรรม
สงฆ์แห่งพุทธศาสน์นำ                      พระพุทธแจ้ง
กอปรกิจพุทธประจำ                         จวบนิพ-       พานเอย
ธรรมพระพุทธฤๅเหือดแห้ง                 พระแท้ส่องธรรม

     ทาสพระพุทธซาบซึ้ง                   ศีลสอน
จำแนกบอกขั้นตอน                          ตอบได้
สอนพุทธศาสนิกจบนคร                     คือส-          ยามแฮ
นำพุทธศาสนิกให้                            ซาบซึ้งแห่งพระธรรม

      พระสงฆ์เอาเยี่ยงไซร้                   สอนธรรม
ยกพระพุทธทาสแกนนำ                      แนบไว้
รวมอีกพิธีกรรม                                กิจทั่ว           ไปเฮย
ยึดพระพุทธทาสไซร้                          สืบให้พุทธนิรันดร์

     ศาสนาพุทธจักได้                       เดินถูก        ทางแฮ
แปรปรับขาดใดปลูก                          เปลี่ยนแก้
ขอพระสงฆ์แนบพันผูก                       พุทธศาสนิก
นำหลักธรรมตรงแท้                          ถิ่นท้องไทยประเทือง

      ความสันติสุขถั้วถิ่น                     ไทยประเทือง
พุทธศาสน์รุ่งเรือง                             เริ่มต้น
ไทยแบบอย่างของเมือง                     พุทธศาสน์
นำช่องทางหลุดพ้น                           เพื่อทิ้งกิเลสมาร

       พุทธศาสนิกประจักษ์แจ้ง              จากพุทธ-     ศาสตร์แฮ
เห็นสัจจะจึงวิมุตติ                             มากถ้วน
ตัดหลงโลภลอยหลุด                         ลับล่วง 
พุทธศานิกไทยล้วน                           ลึกซึ้งคุณธรรม

      พระศรีอาริยะแผ่พื้น                     ภพไทย
คุณแห่งรัตนตรัย                               ตรัสแล้ว 
ผองชนอิ่มฤทัย                                ธรรมแนบ    จิตนา
คุณแห่งไตรรัตน์แก้ว                         ก่อให้โลกนิพพาน

 
 
 
ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก
NaturedharmA
ประทีป  วัฒนสิทธิ์